KGD Information:

THỜI KHÓA BIỂU VĂN PHÒNG GIÁO DỤC 
SUNDAY SCHOOL CALENDAR (School year: 2023-2024)


  • Nov 26: Nghỉ Lễ Tạ Ơn / Thanksgiving Break // No GL-VN & TNTT - Nghỉ học & Sinh hoạt (Thursday, Nov 23 - Thanksgiving Day)

  • Dec 3: GL-VN-TN Classes resume

  • Dec 17: FALL SEMESTER EXAMS – THI HỌC KỲ I 

  • Dec 24: Nghỉ Lễ Giáng sinh / Christmas Break (Dec 25 - Christmas Day) // No GLVN & TNTT - Nghỉ Học & Sinh Họat

  • Dec 31: Nghỉ Năm Mới / New Year Break (Mon Jan 1, 2024) // No GLVN & TNTT - Nghỉ Học & Sinh Họat

  • Jan 7, 2024: GL-VN-TN Classes resume // Họp phụ huynh (9:15am OR 1:45pm)Phát Phiếu Điểm (Progress Report Cards)


KGD


Copyright © 2012 KGDGXDMHCG All rights reserved.    |    Privacy Policy    |    Terms of Use 198326 Contact us