KGD Information:

THỜI KHÓA BIỂU CỦA VĂN PHÒNG GIÁO DỤC 
SUNDAY SCHOOL CALENDAR (School year: 2022-2023)

 • April 9: Easter (Easter Break) – No GL-VN & TNTT - Nghỉ học & Sinh hoạt

 • April 16: GLVN Classes Resume

 • April 16: Ghi danh niên học / Registration for 2023 - 2024 (Đợt 1)

 • Sat. April 22: RLLD Tĩnh tâm & Xưng Tội Lần II (9:30am – 3pm)

 • April 23: Ghi danh niên học / Registration for 2023 - 2024 (Đợt 2)

 • April 23: Họp Phụ Huynh (9am & 1:45pm)

 • April 23: Lớp RLLĐ Tập Dượt lần I (3-4:30pm)

 • April 30: Lớp RLLĐ Tập Dượt lần II (3-4:30pm)

 • Sat. May 6: 6pm - Lễ Rước Lễ Lần Đầu / First Holy Communion Mass:

 • May 7: FINAL EXAM - THI HỌC KỲ II

 • May 14: Mother’s Day - Phát Phiếu Điểm (Progress Report Cards)

 • May 21: Award Ceremony (9:00am – 11:30am) - Thánh Lễ Bế Giảng (Noon)

 • May 21: Confirmation Rehearsal (from 1:45pm-4pm)

 • June 4: Confirmation Mass @ 12pm


KGD


Copyright © 2012 KGDGXDMHCG All rights reserved.   181824 Contact us