• Welcome To KGD Web

KGD INFORMATION DOWNLOAD SCHOOL - YEAR 2022-2023


Thông Báo của Khối Giáo Dục

Chương trình thực tập sơ tán khi hỏa hoạn ( Fire Drill )

  1. Vào ngày Chúa Nhật 23 Tháng 10 (Oct. 23):
    • Buổi sáng: 9:15 AM cho các lớp Giáo Lý và 10:40 AM và cho các lớp Việt ngữ.
  2. Xin quí Thầy Cô download các tài liệu cần thiết dưới đây, đọc kỹ các phần hướng dẫn để chương trình diễn tập được kết quả tốt đẹp.
Xin CLICK Room # để biết được lối thoát an toàn. Xin Thầy/Cô ghi nhớ SỐ ZONE của lớp

Xin chân thành cảm tạ sự lưu tâm và cộng tác nhiệt thành của quý Thầy Cô.

KGD